...

Pædagogik ud fra et børneperspektiv

Blichfeldt & Rod er sat i verden for at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i hverdagens mange timer. Vi har udviklet Læreplanstræet og Refleksionsbladet, der bringer den pædagogiske praksis i spil og giver mulighed for at danne viden og dele erfaringer.

Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse

Fagligt pædagogisk samarbejde på børneområdet har fokus på tilrettelæggelse af læringsmiljøer, refleksion og evalueringskultur.

...

Læreplanstræet

Læreplanstræet er rammen for en dialog om jeres næste læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteter. Der trækkes på alle deltageres erfaringer og idéer og resultatet af processen er “et træ” fyldt med forslag til jeres kommende pædagogiske aktiviteter.

Bestil læreplanstræet
...

Refleksionsbladet

Refleksionsbladene skaber uge for uge en sammenhængende fortælling om institutionens udvikling af det pædagogiske arbejde. Materialet der samles i Pædagogisk Portfolio giver autentiske indkig i de læringsmiljøer I skaber for børnene.

Bestil refleksionsbladet

Bogen: Læreplanstræet

Læreplanstræet, visuel pædagogisk tilrettelæggelse, refleksion og evaluering, er en praksisbog, der præsenterer velafprøvede værktøjer og metoder til at omsætte og anvende den styrkede pædagogiske læreplan.

...
...

Workshop

Blichfeldt & Rod tilbyder workshops og pædagogiske dage i tilrettelæggelse af læringsmiljøer i et børneperspektiv, refleksion og etablering af evalueringskultur. Den faglige dialog er central i arbejdet med læreplanstræet og Refleksionsbladet. Faglige dialoger fra egen praksis skaber mening og handlemuligheder. Gennem workshopprocesser skaber det pædagogiske personale en fællesskabskultur og koordineret mening i de arbejdsfællesskaber, de indgår i.

Kontakt

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne for at bestille en pædagogisk dag, en workshop eller et oplæg til en særlig lejlighed.

Kontakt os her