Læreplanstræet

Visuel Pædagogisk Tilrettelæggelse, Refleksion og Evaluering

Bestil bogen hos Dafolo

Visuelle pædagogiske værktøjer

Denne bog præsenterer tre visuelle værktøjer, der kan styrke arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft i juli 2018. Gennem de visuelle modeller understøttes det pædagogiske personale i at udvikle gode læringsmiljøer, der har fokus på sammenhængen i de seks læreplanstemaer, og på at opbygge en systematisk refleksions- og evalueringskultur.

Fælles retning for det pædagogiske arbejde

Den røde tråd i arbejdet med bogens metoder og værktøjer er strukturerede faglige dialoger, der bidrager til arbejdsglæde, trivsel og sammenhængskraft i praksis. Derved sættes der fælles retning for det pædagogiske arbejde med legen, hverdagens rutiner og de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Bogen er skrevet til de mange pædagoger og ledere, der i hverdagens mange timer gør en forskel for børnene i alderen 0-5 år.

Bogens centrale værktøjer

Stockholm-icons / Home / Wood#1 Created with Sketch.

Læreplanstræet

Rammen om tilrettelæggelsen af læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteter

Stockholm-icons / Home / Flower#3 Created with Sketch.

Refleksionsbladet

Dialogprocessen til faglig refleksion

Stockholm-icons / General / Folder Created with Sketch.

Pædagogisk Portfolio

Fundamentet for udviklingen af en systematisk evalueringskultur

”Refleksionsbladet giver mulighed for at være nysgerrig på hinandens praksis og sammen udvikle praksis på en god måde fra uge til uge.”

Linda Frandsen
pædagog, Valdes Børnehus

”Med Læreplanstræet kommer vi rundt om alle læreplanstemaerne i hverdagens timer, og vi får faglige dialoger, der sætter fælles retning.”

Ulla Nielsen
leder, Skovbrynets Børnehus

”Ved at invitere det enkelte barns forældre med ind i Refleksionsbladet får vi et bredere perspektiv at reflektere ud fra og vi får skabt mening sammen og får et link direkte til hjemmelæringsmiljøet.”

Vivi Fischer
leder, Børn og Miljø Skovvej

”Med børnene ”klatrer” vi i læreplanstræets grene og spørger, hvilke aktiviteter fx efteråret giver idéer til. Læreplanstræet er et berigende værktøj, der hjælper os til at følge børnenes spor.””

Ulla Jørgensen
pædagog, Ribisgården

Bestil bogen!

Læreplanstræet - visuel pædagogisk tilrettelæggelse, refleksion og evaluering - er udgivet af Dafolo og kan bestilles gennem Dafolos webshop.

Bestil hos Dafolo