Materiale samling

...

Refleksionsbrillerne

Reflekter over det pædagogiske læringsmiljø med de brede læreplansmål for de seks læreplanstemaer.

...

Evaluering BASIC

Denne kvalitative evalueringsmodel skaber en forandring i praksis på baggrund af oplevelser og læring.

...

Refleksionsbladet

Refleksionsbladene skaber uge for uge en sammenhængende fortælling om institutionens udvikling af det pædagogiske arbejde.

...

Læreplanstræet

Læreplanstræet er rammen for en dialog om jeres næste læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteter.

Artikler og Essays

Her spilder vi ikke bornenes tid

Her spilder vi ikke børnenes tid

Essayet handler om hvordan du kan arbejde med et pædagogisk udviklingsperspektiv for at skabe høj kvalitet i dagtilbudet.

Omorganisering i dagtilbud

Omorganisering i dagtilbud

Essayet handler om organisering af den strategiske udfordring, som pædagogmangel giver i det enkelte dagtilbud.

...

Børneperspektivernes mulighedsrum

I essayet stilles spørgsmålet om hvordan vi kan tilrettelægge en pædagogisk praksis, så der skabes et mulighedsrum for børneperspektiver.

Evaluering i et børneperspektiv

Evaluering i et børneperspektiv

I dette essay er der fokus på undersøgelsesspørgsmålet: ’Hvordan kan evaluering af pædagogisk praksis tilrettelægges i et børneperspektiv?’

...

Befri Dyrene!

Læs i denne artikel om visuel pædagogisk tilrettelæggelse og evalueringskultur.

Artikel har oprindelig været bragt i det pædagogiske tidsskrift 0-14, nr. 4-2020, et temanummer om ’De nye, styrkede pædagogiske læreplaner’. Hele nummeret er på 100 sider og indeholder 18 artikler om temaet. Kan bestilles på mail bogbutik@paedagogiskforum.dk.

...

Læringsmiljø med høj kvalitet

Artikel om leder-fyrtårne teamets facilitering af børneperspektiver i et læringsmiljø med høj kvalitet.

Artikel er bragt i Landsorganisationen Danske Daginstitutioners blad DET GODE BØRNELIV, marts 2021. Bladet er redigeret af Dorthe Filtenborg.